KMKt er forhandler av støyskjermer,
vingfundamenter, stålmaster og belysningsutstyr.

Siste nytt

Januar.15

KMKt leverer lysanlegg til KFK Treningsbane, Kristiansund

Januar.15
KMKt leverer lysanlegg til Langareiten Stadion

November.14
KMKt leverer komplett støyskjerm (fund, søyler og skjermelementer) til Vormsund

November.14
KMKt leverer lysanelgg (2.stk baner) til Voss Fotball

November.14
KMKt leverer vingfundamenter til Åsveien skole i Trondheim

November.14
KMKt fortsetter sine leveranser til Rv22 Lillestrøm - Fetsund

Oktober.14
KMKt leverer vingfundamenter til Fellesprosjektet FP1 Langset - Brøhaug

Oktober.14
KMKt leverer KL-master til Strangata / Prinsensgate på Bjørvika- prosjektet

Oktober.14
2.delleverasne av vingfundamenter og stolper til E6 Okstadbakken

Oktober.14
KMKt leverer vingfundamenter til Voss stasjon

September.14
KMKt leverer vingfundamenter m/stolpesko til lokal støyskjerming på Øyer

August.14
KMKt leverer lysanlegg til Fabritsiusbanen

August.14
1.delleverasne av vingfundamenter og stolper til E6 Okstadbakken

August.14
KMKt leverer vingfundamenter og stolper til Jutabrua.2

Juli.14
KMKt leverer vingfundamenter og stolper til Hellerudveien

Juni.14
KMKt leverer vingfundamenter og søyler til støyskjerm i Sørkedalsveien

Juni.14
KMKt leverer vingfundamenter og søyler til støyskjerm i Maridalveien

Les mer